primaria

Str. Pietii nr. 1, 507085

Telefoane de contact: 0268/367221, 0268/367523

Fax.: 0268/367144


PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 2015-2023
AI PARTE, AI CARTE. FUNCIARA


ANUNT

Anunt afisare publica a documentelor tehnice de cadastru

Sectorul 25 si 26

Sectorul 28 - p1

Sectorul 28 - p2

Regulament colectare deseuri vegetale

Vă informăm că în această dimineață Primăria Comunei Hărman a continuat dezinfecția scărilor de bloc și a spațiilor publice din comuna noastră.

Mâine 16.04.2020, ora 18:00 va continua și dezinfecția străzilor.

Vă asigurăm de toată preocuparea noastră, prin aplicarea tuturor măsurilor care se impun pentru siguranța cetățenilor.

Primar Mihai Dișor


COMUNICAT

Privind măsurile întreprinse de Primăria comunei Hărman în scopul evitării aglomerării de persoasne în sediul instituţiei şi prevenirii răspândirii COVID-19

Primăria comunei Hărman informează că, în perioada 18.03.2020- 31.03.2020, vor fi suspendate activităţile specifice de relaţii cu publicul şi audienţele acordate cetăţenilor.
Se va evita accesul în sediul Primăriei , cetăţenii pot comunica problemele pe care intenţionează să le semnaleze instituţiei, fie telefonic/fax, fie prin corespondenţă, folosind serviciile poştale/email.

Datele de contact ale Primăriei Hărman

Adresă : Comuna Hărman, strada Pieţii, nr. 1, jud. Braşov, cod. 507085
Telefon : 0268367523 ; 0268367221
Fax : 0268367144
E-mail : registratura@primariaharman.ro
Web : www.primariaharman.ro


 Pentru serviciile de încasări taxe şi impozite, amenzi, se foloseşte platforma on-line www.ghiseul.ro, selectând comuna Hărman, cod fiscal 4833941 sau se pot achita prin virament bancar conform conturilor înscrise în decizia de impunere.


Contăm pe sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră în vederea desfăşurării în condiţiii normale a activiţăţilor instituţiei.

Vă mulţumim.

 

PRIMAR DIŞOR MIHAI


STIMATI CETATENI

In contextul raspandirii alarmante a virusului COVID 19 pe teritoriul tarii, fac apel la spiritul dumneavoastra civic de a da curs masurilor dispuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, ramanand izolati la domicilu si comunicand la numarul de telefon 112 daca starea dumneavoastra de sanatate se agraveaza.

Tratand cu seriozitate problema izolarii la domiciliu, ne protejam pe noi, famililiile noastre si intreaga societate.

In numele comunitatii Harman, va multumesc pentru intelegere. Dumnezeu sa va ajute!

Primarul Disor Mihai


ANUNT  privind stabilire masuri necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Comunei Harman

(H O T A R A R E A   NR. 1 din 28.02.2020)

- privind stabilire masuri necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Comunei Harman

Comitetul Local Pentru Situatii de Urgenta Harman  intrunit in sedinta de urgenta conform  convocatorului inregistrat la Primaria Comunei Harman sub nr. 2503/27.02.2020

Analizand situatia existenta la nivel international cu privire la cazurile de infectie cu Coronavirus, in vederea gestionarii posibilelor cazuri de infectie pe teritoriul Comunei Harman

Vazand prevederile art.24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, Dispozitia nr. 523/2020 emisa de MAI Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Adresa nr.3026/26.02.2020 transmisa de Institutia Prefectului Brasov

H O T A R A S T E

Art. 1  Se aprobă initierea unei campanii de informare a populatiei privind masurile de preventie pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Comunei Harman prin tiparirea si difuzarea de pliante     

Art. 2 Achizitionarea de produse pentru igiena si distribuirea acestora persoanelor vulnerabile

Art. 3 Instituirea zonei de carantina la domiciliu, cetatenilor romani precum si rudelor acestora care domiciliaza la aceeasi adresa, care provin din zone in care a fost instituita carantina datorita infectiilor cu Coronavirus                      

Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei Harman prin aparatul de specialitate.

coronavirus

Hotarare ref. gestionare infectii cu Coronavirus.pdf


ANUNT LICITATIE PUBLICA

pentru inchiriere spatiu commercial

U.A.T COMUNA  HARMAN cu sediul in Comuna Harman, strada Pietii, nr. 1,  jud. Brasov, cod postal 507085,  avand CUI 4833941,  reprezentata prin domnul Disor Mihai in calitate de primar, in temeiul Hotararii Consiliului Local nr. 13 din data de 0.01.2020, organizeaza in data de 26.03.2020 ora 12 licitatie publica in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial,  situat in Comuna Harman,  strada Pietii,  nr. 3,  apt 1, judetul Brasov, proprietatea Comunei Harman, inscris in CF 109819 Harman-C1-U1,  cu o suprafata totala de 45 mp din care parter de 38 mp si subsol de 7 mp avand destinatie de  spatiu pentru desfasurare activitate comerciala.

Durata inchirierii: Inchirierea  va fi pe o durata de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor cu o durata de maxim 5 ani in conditiile prevazute prin caietul de sarcini;

Pretul minim de pornire a licitatiei este de 475 lei/luna;

Conditiile necesare pentru participarea la licitatia publica cu strigare se regasesc in Caietul de Sarcini parte integranta a Hotararii Consiliului Local al Comunei Harman nr. 13 din 30.01.2020;

Relatii privind licitatia publica cu strigare  precum si documentatia de licitatie se pot obtine la Sediul Primariei Comunei Harman, biroul Registratura.

TAXELE DE PARTICIPARE LA LICITATIE SUNT:

  • TAXA CAIET  DE SARCINI FORMAT ELECTRONIC:  GRATUIT
  • TAXA CAIET  DE SARCINI FORMAT LETRIC:  20 LEI
  • GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE:   570 LEI

Documentele de participare se vor depune la registratura  Pimariei Comunei Harman, avand sediul pe strada Pietii nr. 1,  Comuna Harman,  Jud Brasov, pana la data de 24.03.2020 ora 12,  intr-un exemplar original.

Deschiderea plicurilor va fi  in data de 26.03.2020, ora 12,  la sediul Primariei Comunei Harman din strada Pietii nr 1 Jud Brasov.


Primaria comunei Harman organizeaza in data de 14.02.2020, incepand cu ora 10,00 la sediul institutiei in Sala de sedinte a Consiliului Local Harman, dezbaterea publica a Proiectului bugetului local pe anul 2020. La dezbatere sunt invitate sa participe persoanele interesate, asociatii de afaceri si alte asociatii legal constituite care doresc sa faca propuneri, sa exprime sugestii sau opinii cu privire la proiectul mai sus amintit. Proiectul de buget intocmit pe baza situatiei veniturilor proprii si a sumelor repartizate de catre DGRFP Brasov, a fost facut public prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet aici.


ANUNT

Fii eroul comunitătii noastre!

Ieşi din zona de confort, implică-te şi fii un salvator! Un vecin va avea nevoie de tine! Fii eroul lui! Dă exemplu de civism şi inspiră-i şi pe alţii să o facă! Şi tu poţi fi în echipa de voluntari în situaţii de urgenţă. Dacă ai între 18 şi 65 de ani, dacă locuieşti în Hărman sau în Podu Oltului, dacă vrei şi poţi, vino la Primăria Hărman din strada Pieţii nr.1 şi înscrie-te în Serviciul Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU).


ANUNT

Primaria comunei Harman aduce la cunostinta contribuabililor persoane fizice si juridice, cu sume restante la 31.12.2018 ca pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligatiilor principale restante la 31.12.2018 in conditiile  prevederilor OG nr. 6/31.07.2019 privind instituirea unor  facilitati fiscale, precum  si HCL nr. 77 / 31.10.2019 privind aprobarea  de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Harman si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor afrente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritorială a comunei Harman.

Conditia obligatorie de anulare a accesoriilor este achitarea integrala a tuturor obligatiilor principale pana la 15 decembrie 2019. Pentru a beneficia, aveti nevoie de  cerere de intentie – formular tipizat care  poate fi depusa la sediul institutiei.

Persoane de contact:

  • Ciumarnean Estera Elena – persoane fizice;
  • Banciu Dana Mihaela – persoane juridice

ANUNT

 Ca urmare a prevederilor Ordinului comun al MFP si MDRAP nr. 1938 / 4735 / 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central, in vederea completarii si /sau depunerii si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, Primaria comunei Harman in colaborare cu structurile ANAF acorda asistenta in vederea completarii si/sau transmiterii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice care au domiciliul fiscal in localitatea Harman, potrivit prevederilor Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

Persoanele desemnate de Primaria comunei Harman sunt:

  1. CIUMARNEAN ESTERA
  2. CONSTANTINA CRISTINA

Date de contact:

No documents found


Cautare
Curs Valutar
Click pentru cursul valutar...
Vremea
Click pentru vreme...
Autentificare
Utilizator:
Parola:
Protectia datelor
Pentru informaţii detaliate referitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să accesați această secțiune
 
Disclaimer
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.