Harta site


 • Harman
 • Centre medicale
 • Primaria
 • Conducerea primariei
 • Rapoarte activitate primar
 • Rapoarte activitate viceprimar
 • Structura organizatorică
 • Program de funcționare
 • Program de audiente
 • Formulare online, acte necesare
 • Legislatia locala
 • Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar
 • Sursele financiare
 • Anunturi
 • Arhiva 2016
 • Anunt - examen de promovare
 • Anunt - concurs recrutare
 • Anunt - concurs ocupare functii publice de executie
 • Concurs ocupare functii publice
 • Concurs ocupare functii publice
 • Concurs ocupare post vacant
 • Anunt angajare referent clasa III
 • Anunt angajare referent clasa III
 • Anunt angajare consilier, clasa I, grad profesional debutant
 • Anunt recrutare colaboratori
 • Anunt concurs/examen Politia Locala
 • Anunt concurs - 20.12.2016
 • Arhiva 2017
 • Anunt concurs - 17.01.2017
 • Anunt concurs - 22.05.2017
 • Anunt colectare selectiva
 • Anunt concurs de promovare in grad profesional superior - 05.10.2017
 • Situatie salarii septembrie 2017
 • Arhiva 2018
 • Anunt concurs Serviciul financiar-contabil
 • Anunt examen promovare in grad
 • Anunt concurs administrator patrimoniu
 • Anunt concurs administrator patrimoniu
 • Situatie salarii martie 2018
 • Publicare decizii de impunere 2018
 • Anunt concurs inspector
 • Anunt concurs
 • Anunt concurs promovare in grad profesional
 • Programul pentru Zilele Harmanului
 • Grile salarii septembrie 2018
 • Anunt concurs ocupare post temporar ingrijitor
 • Arhiva 2019
 • Anunt declarare date in Registrul agricol 2019
 • Anunt - guvernare transparenta, deschisa si participativa
 • Grile salarii martie 2019
 • Proiect de buget pe anul 2019
 • Anunt concurs Inspector Achizitii Publice si Consilier Juridic
 • Anunt concurs Consilier clasa I, Compartiment Urbanism
 • Proces verbal de selectie dosare concurs
 • Proces verbal de selectie a dosarelor de concurs - consilier juridic
 • Anunt sitte TS iunie 2019
 • Anunt sitte decizie iunie
 • Rezultat final concurs consilier juridic
 • Anunut concurs - Achizitii si Urbanism
 • Anunt - Dezbatere transport metropolitan
 • Procese verbale selectie dosare concurs
 • Rezultate proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector
 • Rezultat interviu - pentru ocuparea postului vacant de inspector in cadrul compartimentului Achizitii publice
 • Anunt - Ai parte, ai carte funciara
 • Centralizator rezultate concurs - achizitii publice
 • Anunt plan parcelar de detaliu - tarla 21
 • Anunt concurs - consilier in cadrul compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului si Disciplina in constructii
 • Anunt prealabil privind afisarea publica a planului parcelar-tarla 35-f595/2 Harman
 • Anunt prealabil privind afisarea publica a planului parcelar-tarla 35-f595/3 Harman
 • Proces verbal selectie dosare concurs
 • Grila salarizare septembrie 2019
 • Anunt publicare plan tarla 35-F595/2
 • Anunt publicare plan tarla 35-F595/3
 • Rezultat final concurs urbanism
 • Anunt concurs - Compartiment Registru agricol
 • Anunt cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
 • Arhiva 2020
 • Anunt concurs administrator patrimoniu
 • Grila salarizare martie 2019
 • Anunt sitte TS iunie 2019
 • Anunt sitte TS iunie
 • Anunt Titluri si Somatii Amenzi
 • Anunt declarare date in Registrul agricol 2020
 • Anunt concurs Registru agricol
 • Anunt concurs promovare in grad
 • Grila salarizare - Martie 2020
 • Anunt suspendare concurs
 • Anunt Mediu SC DORIPESCO SA
 • Anunt de interes public
 • Anunt dezinfectie
 • Campania I 2020, vaccin are antirabica vulpi
 • ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A PLANULUI PARCELAR - TARLA
 • ANUNT PRIVIND AFISAREA PLANULUI PARCELAR SI A TABELULUI -TARLA 57-A752 HARMAN
 • Hotarare privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2
 • Suplimentare cursa RATBV
 • Anunt - Biroul Electoral de Circumscriptie nr.28 Harman
 • Comunicat privind măsurile întreprinse de Primăria comunei Hărman în scopul evitării aglomerării de persoasne în sediul instituţiei şi prevenirii răspândirii COVID-19
 • Informare COVID-19
 • ANUNT privind stabilire masuri necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Comunei Harman
 • ANUNT LICITATIE PUBLICA pentru inchiriere spatiu commercial
 • Anunt dezbatere publica proiect buget 2020
 • Anunt - Fii eroul comunitătii noastre!
 • Anunt Contribuabili persoane fizice si juridice
 • Anunt Contribuabili persoane fizice si juridice
 • Anunt afisare publica a documentelor tehnice de cadastru
 • PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 2015-2023
 • Cerere de racordare la sistemul de distributie gaz metan
 • PRINCIPALELE MASURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE
 • Anunt dezbatere publica FIN-ECO
 • Arhiva 2021
 • Informare privind incidenta COVID - 19
 • Informare privind incidenta COVID - 19 - 12.01.2021
 • Anunt date registru agricol
 • Anunt concurs
 • Informare incidenta cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV -2
 • Anunt - completare declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale
 • Anunt concurs
 • Incidenta CoVID-19
 • Proces verbal de selectie dosare concurs- Registru agricol
 • Erata Bibliografie - Inspector , Registru agricol
 • Erata Bibliografie - consilier grad IA si consilier grad
 • Anunt concurs
 • Anunt - recrutarea de recenzori pentru Recensamantul General Agricol care se va desfasura in comuna Harman
 • Anunt taxa salubrizare
 • Rezultat proba scrisa - concurs Registru agricol
 • Procese verbale de selectie la concursul organizat in data de 04.03.2021
 • Rezultat final - concurs Inspector, Registru agricol
 • Informare privind incidenta COVID - 19
 • Rezultate finale concurs - consilier IA
 • Rezultate proba scrisa - concurs consilier debutant
 • Rezultate selectie dosare - Sofer si Municitor necalificat
 • Incidenta COVID - 19
 • Anunt concurs de recrutare Consilier - Comunicare si relatii publice si Referent - SFC
 • Rezultat proba practica
 • Sedinta publica privind implementarea taxei
 • Anunt concurs - consilier debutant (Compartiment investitii si achizitii publice)
 • Centralizator rezultate concurs angajare sofer
 • Tabelul cu deciziile de impunere pentru persoane fizice pentru anul 202
 • Anunț privind depunerea solicitării de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu SB 112 din 22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011 și la data de 19.06.2019
 • Incidenta COVID - 19
 • Incidenta COVID - 19
 • Grila salarizare - martie 2021
 • Anunt concurs - muncitor necalificat
 • Anunt concurs - Inspector compartiment Patrimoniu
 • Anunt concurs promovare in grad profesional
 • Anunt mediu FIN ECO
 • Anunt dezbatere publica a Proiectului bugetului general pe 2021
 • Anunt etapa vaccinare
 • Anunt concurs - muncitor necalificat
 • Masuri de prevenire a raspandirii virusului gripei aviare
 • Campanie Colectare Deseuri Electrice HARMAN 29 MAI 2021
 • Anunturi mediu
 • Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor
 • Anunt - Finalizare proiect de plan si raport de mediu - Plan judetean de gestionare a deseurilor
 • Anunt concurs - Consilier achizitii publice
 • Lucrari combatere ambrozie - statia CFR
 • Anunt dezbatere publica SC FIN-ECO SA
 • Anunt muncitor necalificat
 • MODERNIZARE STRADA BRASOVULUI
 • MODERNIZARE STRADA TINERETULUI
 • Regulament pentru acordarea de premii elevilor, tinerilor, profesorilor indrumatori si sportivilor/antrenorilor
 • Invitatie de participare la consultari publice privind Strategia de Dezvoltare a comunei Harman
 • Invitatie de participare la intalnire de lucru organizata online pentru Strategia de Dezvoltare Locala Durabila a Comunei Harman 2021-2027
 • Anunt concurs promovare in grad superior
 • Anunt promovare in clasa
 • Anunt dezbatere publica APM
 • IPJ Brasov - Program de prevenire a violentei domestice
 • Hotarare - privind zonele in care este obligatorie purtarea mastii de
 • Grila salarizare septembrie 2021
 • Anunt public privind decizia etapei de incadrare
 • Incidenta COVID
 • Campanie de colectare deseuri electrocasnice - sambata, 23 octombrie 2021
 • Anunt de interes public - CoVid 19
 • Anunt public privind decizia etapei de incadrare - cartierul Florilor
 • Anunt transparenta PH aprobare Strategie de dezvoltare
 • Invitatie privind consultarea pietei - implementare RENNS
 • Chestionar Plan Urbanistic General Harman
 • Anunt public - Fin Eco
 • Anunt mediu - Extindere retea de apa si infiintare retea de canalizare in Podu Oltului, comuna Harman, jud. Brasov
 • Formular digital de intrare in Romania
 • Anunt privind siguranta copiilor
 • Arhiva 2022
 • Anunt - incidenta cazuri SARS-CoV-2
 • Anunt
 • Campanie de recrutare recenzori pentru Recensamantul
 • Anunt concurs de recrutare Consilier achizitii publice
 • Autorecenzare - Recensamant populatie
 • Anunt licitatie publica
 • Anunt adeverinte APIA 2022
 • Anunt - depunere cereri pentru lemne de foc
 • Anunt concurs - consilier compartiment Comunicare si relatii
 • Grila salarizare martie 2022
 • Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriala a comunei Harman pentru anul 2021
 • Anunt de desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea unui spatiu
 • Anunt mediatizare aviz SGA Brasov
 • Anunt public privind decizia etapei de incadrare privind proiectul Modernizare strada Brasovului
 • Campanie de colectare deseuri electrocasnice - 14 mai 2022, 10:00-17:00
 • Anunt de desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea unui spatiu
 • Atentionare - efectuare tratamente cu insecticide la cultura de rapita Registrul agricol
 • Adresa - Declansare procedura de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere  situate pe obiectivul de investitii de utilitate publica de interes judetean, “Reabilitare drum judetean DJ 108: Harman (DJ 112)  - Sanpetru km 0+000-4+380
 • Studiu fitosanitar arbori domeniul public Harman
 • Oferta cursuri
 • Dispozitive mobilitate - persoane cu dezabilitati
 • Anunt referitor - asistent maternal
 • Gala Premiile Uniunea Artistilor Plastici
 • Campanie de informare
 • Anunt spectacol circ
 • Anunt depunere cereri pentru lemne foc
 • Informare - inregistrare gratuita in cadastru si cartea funciara
 • Anunt concurs promovare in grad profesional
 • Reabilitare drum judeţean DJ 108: Hărman (DJ 112A)-Sânpetru, km 0+000-4,380
 • Anunt concurs - inspector, Registru agricol
 • ANUNTUL DE ANGAJARE COMUNICAT DE FIRMA TOTAL BUSINESS LAND
 • Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
 • Anunt public de demarare masuratori in UAT Harman
 • Arhiva 2023
 • Anunt declarare date Registru Agricol
 • Invitatie dezbatere publica Plan Urbanistic General pentru agentii comerciali si managerii locali
 • Proiect de buget al Comunei Harman pe anul 2023
 • Dezbatere publica - proiect de buget al Comunei Harman pe anul 2023
 • Anunt concurs - Inspector compartiment Registru agricol
 • Anunt concurs Asistent medical - Compartiment Asistenta medicala scolara
 • Anunt exercitiu instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta
 • Program eliberare adeverinte APIA
 • Anunt campanie colectare acte - UAT Harman, sat Harman
 • Proces verbal de selectie dosare - concurs Registru agricol
 • Grila salarizare martie 2023
 • Anunt angajare
 • Adresa reluare activitate de colectare date - Servicii de inregistrare sistematica
 • Comunicat de presa
 • Anunt concurs - compartiment Investitii si achizitii publice
 • Anunt colectare acte - Servicii de inregistrare sistematica
 • Raport de activitate Politia Locala Harman
 • Procese verbale de selectie a dosarelor - Investitii
 • Campanie de colectare deseuri electrice
 • Anunt concurs promovare in grad profesional superior
 • Anunt public demarare campanie de masuratori - UAT Harman, sat Podu Oltului
 • Centralizator rezultate concurs
 • Anunt Lemne de foc
 • Anunt reparatii strazi cu asfalt
 • Caravana de screening de cancer de col uterin
 • Anunt - Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin
 • Anunt campanie colectare de acte UAT Harman, sat Podu Oltului
 • Program RAT
 • Material informativ IPJ Brasov
 • Campanie de colectare deseuri electrice
 • Informare DISTRIGAZ SUD Retele - Intrerupere gaze naturale 12.09.2023
 • Informare DISTRIGAZ SUD Retele - Intrerupere gaze naturale 19.09.2023
 • Grila salarizare septembrie 2023
 • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare pentru - ”Elaborare documentație PUZ - Construire hale, sedii administrative, drumuri de acces”
 • Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
 • Anunt public privind actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Brasov
 • Anunturi 2024
 • H.C.J. BV nr. 502/2023 privind modificarea H.C.J. BV nr. 166/2022 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor care constitie coridorul de expropriere situate pe obiectivul de investiţi de utilitate publică de interes judeţean: Reabilitare drum judeţean DJ108: Hărman (DJ 112A) - Sânpetru, km 0+000-4+380
 • Anunt - discutii probleme comunitate
 • Anunt public - invitatie proprietari din TARLA 33 - A571, TARLA 37 - A620, TARLA 36-F610/1 HARMAN, la sediul Primariei Comunei Harman în data de 11.03.2024 - ora 10.00
 • Anunt FIN ECO
 • Anunt public referitor la proprietarii din Tarla 82 - parcelele A693, A697 si A696 situate pe raza satului Dobolii de Jos, comuna Ilieni, judetul Covasna
 • Anunt privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
 • Grila salarizare 2024
 • Dispozitii ale primarului
 • Declaratii de avere si interese
 • Declaratii de avere si interese - 2018
 • Declaratii de avere si interese - 2019
 • Declaratii de avere si interese - 2020
 • Declaratii de avere si interese - 2021
 • Declaratii de avere si interese - 2022
 • Declaratii de avere si interese - 2023
 • Declaratii de avere si interese - 2024
 • Buget local
 • Transparenta decizionala
 • Urbanism
 • Intocmire documentatie PUZ pentru construire locuinte si dotari complementare, extindere utilitati, Comuna Harman, Sat Podu Oltului, str. Pescarilor
 • Intocmire documentatie PUZ pentru construire centru comercial, imprejmuire teren, amenajare parcare, extindere utilitati, amenajare acces, amplasare mijloace de publicitate, organizare execuție, extindere utilități, Comuna Harman, Sat Harman
 • Intocmire documentatie PUZ - Parcelare in vederea construirii de locuinte individuale, cuplate si colective mici cu maxim P+E+M, dotari complementare, extindere utilitati, Amenajare drum de acces - Extravilan, Comuna Harman, Sat Harman, jud. Brasov
 • Intocmire documentatie PUZ - Parcelare in vederea construirii de locuinte individuale si dotari complementare, extindere utilitati, amenajare drum de acces extravilan, comuna Harman, sat Harman, jud. Brasov
 • Intocmire documentatie PUZ Modificare PUZ – construire locuinte, dotari complementare, extindere utilitati, amenajare drum acces
 • Intocmire documentatie PUD - Consturire cresa medie intravilan, Comuna Harman, Sat Harman, Jud. Brasov, Str. Ruscutei, nr. 15
 • Intocmire documentatie PUZ - CONSTRUIRE CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, EXTINDERE UTILITATI, AMENAJARE ACCES DJ112”
 • Intocmire documentatie PUZ - CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE, DEPOZITE, BIROURI, SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare pentru - ”Elaborare documentație PUZ pentru construire locuințe individuale, extindere utilități, amenajare drum de acces”
 • Elaborare documentatie PUZ pentru Construire locuinte individuale si dotari complementare, împrejmuire teren, extindere utilitati, modernizare drum Extravilan, Comuna Harman Sat Harman, Jud. Brasov
 • Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare pentru - Elaborare documentatie PUZ pentru construire locuinte unifamiliale, functiuni complementare, extindere utilitati, amenajare drum de acces
 • ELABORARE DOCUMENTATIE puz PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE TERENURI, ANEXE GOSPODARESTI, REALIZARE ACCESE
 • Impozite si taxe
 • Proiect de hotarare - privind instituirea taxe de salubrizare in anul 2021
 • Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022
 • PH pentru  aprobarea taxei speciale de salubrizare si a Regulamentului de implementare, nivelul si conditiile de stabilire a taxei speciale de salubrizare in comuna Harman
 • Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023
 • Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata
 • Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
 • Alte domenii
 • Raport anual transparenta decizionala 2020
 • Raport plan de activitate legea 544 din 2020
 • Proiect de hotarare - privind aprobare Regulament pentru acordare de premii elevilor/tinerilor/profesorilor indrumatori si spotrivilor/antrenorilor care au obtinut rezultate deosebite la faza nationala sau internationala a concursurilor scolare, concursurilor si competitiilor sportive nationale si internationale oficiale
 • Proiect de hotarare - privind aprobarea strategiei locale
 • Anunt completare date registrul agricol
 • Codul etic
 • Raport anual transparenta decizionala 2021
 • Dispozitia privind aprobarea Declaratiei de aderare SNA
 • Dispozitie Declarație asumare agenda de integritate SNA 2021-2025
 • Consiliul Local
 • Dispozitia nr. 216 din 10.12.2018 - convocarea Consiliului Local Harman in sedinta ordinara din 18.12.2018
 • Dispozitia nr. 83 din 21.03.2019 privind convocarea Consiliului Local Harman in sedinta ordinara ce va avea loc in data de 28.03.2019
 • Buget local
 • Proiect de buget pe anul 2024
 • Consiliul Local
 • Componența
 • Atributii
 • Hotarari ale CL
 • Declaratii de avere si interese
 • Declaratii de avere si interese - 2018
 • Declaratii de avere si interese - 2019
 • Declaratii de avere si interese - 2020 - sfarsit mandat
 • Declaratii de avere si interese - 2020 - inceput mandat
 • Declaratii de avere si interese - 2021
 • Declaratii de avere si interese - 2022
 • Declaratii de avere si interese - 2023
 • Declaratii de avere si interese - 2024
 • Regulament de organizare si functionare
 • Sedinte ale CL
 • Rapoarte de activitate
 • Rapoarte de activitate 2020
 • Rapoarte de activitate 2021
 • Rapoarte de activitate 2022
 • Rapoarte de activitate 2023
 • Rapoarte de activitate 2024
 • Link-uri top
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Scrisoare de informare GDPR din partea comunei Harman
 • Informatii
 • Personalitati locale
 • Informatii generale
 • Istorie
 • Patrimoniu
 • Cultura
 • Biserici
 • Media
 • Educatie
 • Sport
 • Adrese utile
 • Informatii europene
 • Vanzari terenuri
 • Turism
 • Așezare geografică
 • Scurt istoric
 • Obiective
 • Biserica Fortificata Evanghelica Harman
 • Muzeul Vatra Harmanului
 • Cazare
 • Compartimente
 • Impozite si taxe
 • Arhiva 2015
 • Emitere titluri si somatii
 • Emitere decizii impunere 2015
 • Emitere decizii impunere 2015 - Anexa 1
 • Emitere decizii impunere obligatii fiscale 2015
 • Arhiva 2016
 • Anunt emitere titluri si somatii
 • Anunt - emitere decizii impunere privind obligatiile fiscale de plata aferente anului 2015
 • Publicare titluri executorii si somatii
 • Anunt executare silita PJ
 • Publicare titluri executorii si somatii
 • Publicare decizii de impunere PJ
 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate - emitere titluri si somatii persoane fizice
 • Publicare decizii de impunere - persoane fizice 2016
 • Anunt - Titluri si somatii amenzi 1 iulie 2016
 • Anunt - Titluri si somatii amenzi 14 iulie 2016
 • Anunt - Titluri si somatii amenzi 27 iulie 2016
 • Anunt - Publicare procese verbale de contraventie 02.08.2016
 • Anunt - Publicare titluri si somatii amenzi 20.09.2016
 • Anunt - Publicare titluri si somatii amenzi 22.09.2016
 • Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate - emitere titluri executorii si somatii persoane juridice 10.10.2016
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 02.11.2016
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 04.11.2016
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 18.11.2016
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 23.11.2016
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 28.11.2016
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 19.12.2016
 • Arhiva 2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 03.01.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 16.01.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 31.01.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 03.02.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 07.02.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 21.02.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 28.02.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 13.03.2017
 • Publicare decizii de impunere 2017
 • Publicare decizii de impunere 2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 27.04.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 17.05.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 18.05.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 18.05.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 17.05.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 20.06.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 28.06.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 29.06.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 30.06.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 11.08.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 30.08.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 05.09.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 06.09.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 19.09.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 27.09.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 16.10.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 20.10.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 28.11.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 04.12.2017
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 06.12.2017
 • Arhiva 2018
 • Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 26.01.2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 28.02.2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 05.03.2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 21.03.2018
 • Publicare decizii de impunere 28.03.2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 30.03.2018
 • Publicare decizii de impunere 2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 04.04.2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 07.11.2018
 • Anunt - publicare titluri si somatii - 14.12.2018
 • Arhiva 2021
 • Anunt titluri si somatii PJ
 • Decizii impunere PJ
 • Anunt amenzi
 • Decizii taxa salubritate persoane fizice
 • Anunt titluri si somatii
 • Arhiva 2019
 • Anunt impozite si taxe
 • Anunt - publicare decizii de impunere persoane juridice 28.02.2019
 • Anunt - publicare titluri si somatii 06.03.2019
 • Decizii impunere persoane fizice 2019
 • Anunt - publicare titluri si somatii 29.05.2019
 • Anunt - publicare titluri si somatii 06.08.2019
 • Anunt - publicare titluri si somatii 23.10.2019
 • Anunt - publicare titluri si somatii 24.10.2019
 • Anunt - publicare titluri si somatii noiembrie 2019
 • Arhiva 2020
 • Anunt facilitati fiscale
 • Anunt publicare decizii de impunere persoane juridice
 • Anunt publicare decizii de impunere persoane fizice
 • Arhiva 2022
 • Anunt colectiv Titluri Executorii si Somatii - Persoane Fizice
 • Anunt colectiv - titluri executorii si somatii - persoane fizice
 • Erata decizii de impunere 2022 PF
 • Anunt decizii de impunere PJ 2022
 • Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
 • Anunturi titluri si somatii PJ 2022
 • Arhiva 2023
 • Anunt colectiv Titluri Executorii si Somatii persoane fizice 2022
 • Anunt decizii de impunere
 • Anunt decizii de impunere persoane fizice
 • Anunt colectiv Titluri Executorii si Somatii persoane juridice 2023
 • Anunt decizii de impunere persoane juridice 2024
 • 2024
 • Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate
 • Anunt declaratie date la Registru agricol
 • Anunt colectiv de comunicare Titluri Executorii si Somatii PF 2023
 • Anunt finalizare campanie colectare de acte
 • Anunt de desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea unui spatiu
 • Decizie de impunere
 • Anunt FIN ECO
 • Starea Civila
 • Publicatii casatorii 2018
 • Publicatii casatorii 2019
 • Publicatii casatorii 2020
 • Publicatii casatorii 2021
 • Formulare stare civila
 • Publicatii casatorii 2022
 • Publicatii casatorii 2023
 • Publicatii casatorii 2024
 • Achizitii publice
 • Situatie contracte deszapezire
 • Anunt licitatie str. Pietii, nr. 3, CF 109819 - C1-U1
 • Asistenta sociala
 • ACTE NECESARE PRIVIND ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, CONFORM LEGII NR. 277/2010 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • ACTE NECESARE PRIVIND AJUTORUL SOCIAL, CONFORM LEGII 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
 • ACTE NECESARE SOLICITARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
 • ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL
 • ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERTIE
 • ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE STAT
 • MATERIALE INFORMATIVE ELABORATE DE INSPECŢIA MUNCII
 • Nu fi victima a violentei domestice
 • ACORDARE TICHETE SOCIALE
 • Cerere ACORDARE TICHETE SOCIALE
 • Anunt atestare pentru angajare asistenti maternali profesionisti
 • ANUNT - PAZA BUNA TRECE PRIMEJDIA REA
 • Anunț beneficiari mese calde OUG 115 2020
 • Dezbatere publica - Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul " Obtinerea autorizatiei de construire celule 4 Depozit ecologic zonal Brasov, prin excavare agregate minerale ( perimetru temporar Durbav - FIN - ECO 4)
 • Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
 • ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI/ SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE
 • Anunt acordare tichete sociale pe suport electronic
 • VENIT MINIM DE INCLUZIUNE
 • Registru Agricol - Cadastru
 • Oferte vanzare terenuri 2018
 • Oferte vanzare terenuri 2019
 • Oferte vanzare terenuri 2020
 • Cerere APIA - acte necesare
 • Oferte vanzare terenuri 2021
 • Oferte vanzare terenuri 2022
 • Oferte vanzare terenuri 2023
 • Oferte vanzare terenuri 2024
 • Urbanism
 • Formulare urbanism
 • Lista certificate de urbanism si autorizatii de construire eliberate
 • Planul Urbanistic General al comunei Harman
 • Galerie foto
 • Monitorul oficial local
 • Monitorul oficial
 • Statutul unitatii administrativ teritoriale
 • Regulamente privind procedurile administrative
 • Hotararile autoritatii deliberative
 • Registru pentru evidenta Proiectelor de Hotarari ale Consiliului Local
 • Registru pentru evidenta Hotararilor Consiliului Local
 • Dispozitiile autoritatii executive
 • Registrul pentru evidenta Proiectelor De Dispozitii ale Primarului
 • Registrul pentru evidenta Dispozitiilor Primarului
 • Documente si informatii financiare
 • Situatii financiare
 • Indicatori executie buget local
 • Arhiva 2018
 • Arhiva 2019
 • Arhiva 2021
 • Arhiva 2022
 • Arhiva 2020
 • Alte documente
 • Publicatii casatorii
 • Oferte terenuri
 • Alegeri 2020
 • Alegeri locale 2020
 • Hotarari
 • Procese verbale
 • Informatii utile
 • Alegeri 2024

 • Cautare
  Galerie foto
  Fii voluntar!

  E sansa ta sa fii mai bun! Vino în Echipa de Voluntari a proiectului "Antreprenoriatul in mediul rural – O șansă de ocupare"! mai multe detalii...

  Curs Valutar
  Click pentru cursul valutar...
  Vremea
  Click pentru vreme...
  Autentificare
  Utilizator:
  Parola:
   
  Copyright © 2006-2012 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.